Frank Gul Naturkunskap 1b (PDF.EPUB.TXT) Ladda Ner e-Bok

Frank Gul Naturkunskap 1b ladda (läs nätet) ner e-bok (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC.MP3) – ladda ner ljudböcker

Frank Gul Naturkunskap 1b

Gunnar Björndahl


E-bok (PDF.TXT.DOC.EPUB.FB2.MP3) – GRATIS!


 • Författare:

 • Språk:

  Svenska
 • Utgiven:


 • Pris E-Bok:

  Frank Gul Naturkunskap 1b.pdf – (KR 0.00);

  Frank Gul Naturkunskap 1b.epub – (KR 0.00);

  Frank Gul Naturkunskap 1b.txt – (KR 0.00);

  Frank Gul Naturkunskap 1b.fb2 – (KR 0.00);

  Frank Gul Naturkunskap 1b.doc – (KR 0.00);

  Ljudbok-pris:

  Frank Gul Naturkunskap 1b.mp3 – (KR 0.00).


  LADDA NER E-BOK (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC):

 • Frank Gul Naturkunskap 1b.pdf
 • Frank Gul Naturkunskap 1b.epub
 • Frank Gul Naturkunskap 1b.txt
 • Frank Gul Naturkunskap 1b.fb2
 • Frank Gul Naturkunskap 1b.doc

 • LäS E-BOK NäTET:

 • Frank Gul Naturkunskap 1b

 • LADDA NER LJUDBOK (MP3):

 • Frank Gul Naturkunskap 1b.mp3


 • Frank omfattar tre faktaböcker i naturkunskap: Frank Blå till kurs 1a1 för yrkesprogrammen samt Frank Gul kurs 1b och Frank Grön till kurs 2 för de studieförberedande programmen. Alla tre böckerna finns också som Onlineböcker. Till böckerna finns lärarhandledningar på cd: en gemensam till Frank Blå och Frank Gul, och en separat till Frank Grön.

  Läs mer
  Utmärkande drag
  – Lättillgänglig text med berättande stil
  – Fördjupning och breddning på Perspektivsidor
  – Nya forskningsrön med betydelse för samhället
  – Nivåindelade frågor till varje kapitel
  – Ordförklaringar
  Frank Blå Naturkunskap 1a1 50p för yrkesprogrammen
  Frank Blå tar avstamp i hur naturvetenskapen och det vetenskapliga arbetssättet utvecklats fram till idag. Den växande kunskapen om energi, materia och sambanden i naturen har medfört en väldig samhällsutveckling under 1900-talet. Vi har lärt oss utnyttja jordens resurser och utvinna energi på ett allt effektivare sätt. I takt med det har vår miljöpåverkan ökat och gett upphov till en rad olika problem.
  Frank blå beskriver orsakerna till miljöproblemen och deras konsekvenser, samt vad vi behöver göra nationellt och internationellt för att lösa dem och nå ett hållbart och rättvist samhälle i framtiden.
  Boken avslutas med ett kapitel om sex och relationer, och de normer som ofta är knutna till sexualitet. Hur påverkas man av gruppen och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet är till största delen skrivet av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.
  Frank blå är indelad i fem kapitel – Vetenskapens långa resa, Solenergi driver vår planet, Energi, miljö och livsstil, En hållbar utveckling samt Sex och relationer.
  För de elever som ska börja med kursen Naturkunskap 1a1 och sedan fortsätta med Naturkunskap 1a2, rekommenderar vi att de använder Frank Gul Naturkunskap 1b (se nedan), eftersom den täcker in allt som ska läsas i de två försnämnda kurserna.
  Frank blå Naturkunskap 1a1 50 p finns också som Onlinebok.
  Frank Gul Naturkunskap 1b 100 p för de studieförberedande programmen
  Frank Gul inleder med det naturvetenskapliga arbetssättet och naturvetenskapens verktygslåda. Därefter tas grundläggande cellbiologi och genetik upp, som bäddar för avsnitten om genteknik och genetik.
  En omfattande del av boken ägnas sedan åt vårt behov av energi och andra naturresurser, och hur vi ska lösa de problem som uppstår till följd av dessa behov – nationellt och globalt. Här kommer vi också in på rättvisefrågorna.
  Därpå följer en djupdykning i det som mer berör enskilda individer: Hur påverkas man av gruppen, hur värjer man sig mot det som är mindre bra och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet om Sex och relationer har till största delen skrivits av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.
  För de elever som ska börja med kursen Naturkunskap 1a1 och sedan fortsätta med Naturkunskap 1a2, rekommenderar vi att de använder Frank Gul Naturkunskap 1b, eftersom den täcker in allt som ska läsas i de två försnämnda kurserna.
  Frank gul Naturkunskap 1b 100 p finns också som Onlinebok.
  Frank Grön Naturkunskap 2 – en påbyggnad av Frank Gul Naturkunskap 1b
  Frank Grön Naturkunskap 2 är indelad i fyra block. Det första bygger på och fördjupar den text i Frank Gul som handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet.
  Nästa block tar upp materian i alla dess former, hur den har bildats och sambandet mellan materia och energi. Blocket inleds med universums uppkomst, utveckling och förmodade framtid och fortsätter sedan med kemi – hur ämnen ”fungerar”. Sista kapitlet i blocket ägnas några olika för människan viktiga ämnen, och då blir förstås samhällskopplingen tydlig.
  Tredje blocket handlar om arternas utveckling, evolutionen. Den är indelad i bevis för evolutionen, jordens historia och evolutionens mekanismer. Blocket avslutas med människans evolution.
  Det fjärde, och mest omfattande, blocket handlar om människans organsystem och hur dessa har utvecklats. Här beskrivs också sjukdomar i organsystemen, och hur livsstilen kan inverka på både hälsa och sjukdom. Sista kapitlet är ägnat medicinsk metodik, både ur ett forskningsperspektiv och ett patientperspektiv.
  Frank Grön Naturkunskap 2 finns också ut som Onlinebok.
  Frank 1 Naturkunskap Lärarhandledning
  Lärarhandledningen rymmer kommentarer, laborationer och övningar och är gemensam till de två böckerna Frank Blå Naturkunskap 1a1 och Frank Gul Naturkunskap 1b. Den är uppdelad på de områden som kurserna innehåller, i olika mappar enligt nedanstående:
  – Block 1: Det naturvetenskapliga arbetssättet (gemensam)
  – Block 2: Celler, gener och gen-etik (endast Frank Gul Nk 1b)
  – Block 3: Energi, naturresurser och hållbar utveckling (gemensam)
  – Block 4: Livsstil och hälsa (endast Frank Gul Nk 1b)
  – Block 5: Sex och relationer (gemensam)
  – Svar på frågorna i böckerna
  Frank Grön Naturkunskap 2 Lärarhandledning
  Lärarhandledningen innehåller kommentarer, teoretiska övningar samt enkla och praktiska övningar eller laborationer. Den innehåller också svar på frågorna i boken. Materialet ligger i mappar efter bokens block, enligt nedanstående:
  – Mapp 1: Inledning till lärarhandledningen
  – Mapp 2: Block 1, Det naturvetenskapliga arbetssättet
  – Mapp 3: Block 2, Universums utveckling och materia
  – Mapp 4: Block 3, Livets utveckling
  – Mapp 5: Block 4, Människans organsystem och fysiologi
  – Mapp 6: Svar på frågorna i boken

  Om författarna
  Frank Blå Naturkunskap 1a1: Robert Obing och Sandra Dahlén
  Frank Gul Naturkunskap 1b: Gunnar Björndahl, Johan Castenfors, Sandra Dahlén och Sara Wahlberg.
  Frank Grön Naturkunskap 2: Gunnar Björndahl, Johan Castenfors och Birgitta Landgren.
  Frank Naturkunskap 1 Lärarhandledning: Gunnar Björndahl och Robert Obing.
  Frank Naturkunskap 2 Lärarhandledning: Gunnar Björndahl
  TAGS:

  Ladda Frank Gul Naturkunskap 1b pdf e-bok;

  Frank Gul Naturkunskap 1b ladda pdf;

  Ladda ner e-bok Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Frank Gul Naturkunskap 1b mp3;

  E-bok pdf Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Frank Gul Naturkunskap 1b ladda ner e-bok;

  Frank Gul Naturkunskap 1b epub;

  Ladda Frank Gul Naturkunskap 1b txt e-bok;

  Ladda ner e-bok på svenska Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Ladda pdf e-bok på svenska Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Ladda ePUB e-bok Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Frank Gul Naturkunskap 1b ladda MOBI e-bok;

  Ladda ePUB e-bok Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Ladda DOC e-bok Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Frank Gul Naturkunskap 1b ePub e-bok;

  DOCX e-bok Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Ladda mobi e-bok Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Läs nätet Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Ladda Frank Gul Naturkunskap 1b doc e-bok;

  Läs nätet e-bok Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Frank Gul Naturkunskap 1b läs nätet e-bok;

  Frank Gul Naturkunskap 1b läs nätet e-bok på svenska;

  Läs nätet bästsäljare Frank Gul Naturkunskap 1b;

  Frank Gul Naturkunskap 1b mobi;

  Ladda Frank Gul Naturkunskap 1b fb2 e-bok;

  Frank Gul Naturkunskap 1b txt;

  Frank Gul Naturkunskap 1b läs nätet;

  Frank Gul Naturkunskap 1b ljudbok;

  Ladda ner Frank Gul Naturkunskap 1b ljudbok;

  Frank Gul Naturkunskap 1b ljudbok mp3;

  Frank Gul Naturkunskap 1b fb2;

  Kommentera