Brotten i näringsverksamhet (PDF.EPUB.TXT) Ladda Ner e-Bok

Brotten i näringsverksamhet ladda (läs nätet) ner e-bok (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC.MP3) – ladda ner ljudböcker

Brotten i näringsverksamhet

Rolf Holmquist


E-bok (PDF.TXT.DOC.EPUB.FB2.MP3) – GRATIS!


 • Författare:


 • Språk:

  Svenska
 • Utgiven:


 • Pris E-Bok:

  Brotten i näringsverksamhet.pdf – (KR 0.00);

  Brotten i näringsverksamhet.epub – (KR 0.00);

  Brotten i näringsverksamhet.txt – (KR 0.00);

  Brotten i näringsverksamhet.fb2 – (KR 0.00);

  Brotten i näringsverksamhet.doc – (KR 0.00);

  Ljudbok-pris:

  Brotten i näringsverksamhet.mp3 – (KR 0.00).


  LADDA NER E-BOK (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC):

 • Brotten i näringsverksamhet.pdf
 • Brotten i näringsverksamhet.epub
 • Brotten i näringsverksamhet.txt
 • Brotten i näringsverksamhet.fb2
 • Brotten i näringsverksamhet.doc

 • LäS E-BOK NäTET:

 • Brotten i näringsverksamhet

 • LADDA NER LJUDBOK (MP3):

 • Brotten i näringsverksamhet.mp3


 • Vem är straffrättsligt ansvarig för brott som har begåtts i ett aktiebolags verksamhet? När kan personer åläggas näringsförbud eller rådgivningsförbud? Vad är företagsbot? När föreligger obestånd i ett straffrättsligt sammanhang?
  Förutom svaren på dessa frågor innehåller ”Brotten i näringsverksamhet” en utförlig och pedagogisk redovisning av vad som kan sammanfattas som affärslivets straffrätt med de olika brottstyperna och straffrättsliga påföljderna och andra rättsverkningar som kan aktualiseras i näringsverksamhet.
  Denna tredje upplaga av boken följer upp författningsändringar och rättspraxis efter den andra upplagan år 2010. Till nyheterna hör de nya reglerna om mutbrott från 2012 samt ett kapitel om intrång i olika immaterialrättsliga rättigheter.
  Brotten mot borgenärer, bedrägeri i olika former, trolöshet mot huvudman, mutbrott och bestickning samt svindleri och de särskilda brottstyper som är relaterade till handeln med finansiella instrument är exempel på brott som boken behandlar. Som bakgrund till de straffrättsliga bestämmelserna redovisas översiktligt reglerna om aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra juridiska personer. Framställningen innehåller många exempel ur rättspraxis.
  Boken vänder sig inte bara till personer inom rättsväsendet som exempelvis domare, åklagare, advokater och brottsutredare. Även för revisorer, redovisningskonsulter, företagare, personer inom värdepappershandeln eller med ansvar för samhällets tillsyn över finansiella transaktioner m.fl. torde den vara ett värdefullt verktyg i den dagliga verksamheten.
  TAGS:

  Ladda Brotten i näringsverksamhet pdf e-bok;

  Brotten i näringsverksamhet ladda pdf;

  Ladda ner e-bok Brotten i näringsverksamhet;

  Brotten i näringsverksamhet mp3;

  E-bok pdf Brotten i näringsverksamhet;

  Brotten i näringsverksamhet ladda ner e-bok;

  Brotten i näringsverksamhet epub;

  Ladda Brotten i näringsverksamhet txt e-bok;

  Ladda ner e-bok på svenska Brotten i näringsverksamhet;

  Ladda pdf e-bok på svenska Brotten i näringsverksamhet;

  Ladda ePUB e-bok Brotten i näringsverksamhet;

  Brotten i näringsverksamhet ladda MOBI e-bok;

  Ladda ePUB e-bok Brotten i näringsverksamhet;

  Ladda DOC e-bok Brotten i näringsverksamhet;

  Brotten i näringsverksamhet ePub e-bok;

  DOCX e-bok Brotten i näringsverksamhet;

  Ladda mobi e-bok Brotten i näringsverksamhet;

  Läs nätet Brotten i näringsverksamhet;

  Ladda Brotten i näringsverksamhet doc e-bok;

  Läs nätet e-bok Brotten i näringsverksamhet;

  Brotten i näringsverksamhet läs nätet e-bok;

  Brotten i näringsverksamhet läs nätet e-bok på svenska;

  Läs nätet bästsäljare Brotten i näringsverksamhet;

  Brotten i näringsverksamhet mobi;

  Ladda Brotten i näringsverksamhet fb2 e-bok;

  Brotten i näringsverksamhet txt;

  Brotten i näringsverksamhet läs nätet;

  Brotten i näringsverksamhet ljudbok;

  Ladda ner Brotten i näringsverksamhet ljudbok;

  Brotten i näringsverksamhet ljudbok mp3;

  Brotten i näringsverksamhet fb2;

  Kommentera