J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter (PDF.EPUB.TXT) Ladda Ner e-Bok

J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter ladda (läs nätet) ner e-bok (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC.MP3) – ladda ner ljudböcker

J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter

Jan-Olof Andersson


E-bok (PDF.TXT.DOC.EPUB.FB2.MP3) – GRATIS!


 • Författare:

 • Språk:

  Svenska
 • Utgiven:


 • Pris E-Bok:

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.pdf – (KR 0.00);

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.epub – (KR 0.00);

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.txt – (KR 0.00);

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.fb2 – (KR 0.00);

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.doc – (KR 0.00);

  Ljudbok-pris:

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.mp3 – (KR 0.00).


  LADDA NER E-BOK (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC):

 • J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.pdf
 • J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.epub
 • J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.txt
 • J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.fb2
 • J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.doc

 • LäS E-BOK NäTET:

 • J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter

 • LADDA NER LJUDBOK (MP3):

 • J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter.mp3


 • J2000 Affärsjuridik är ett utbildningsmaterial främst avsett för kursen Affärsjuridik på gymnasiet. Boken passar också bra för utbildningar på Yrkeshögskolan, Komvux och annan vuxenutbildning samt andra grundläggande kurser i civilrätt, affärsjuridik och företagsjuridik. Den är även lämplig för självstudier.
  J2000 Affärsjuridik är praktiskt anlagd och behandlar vardagsnära juridiska frågeställningar ur företagarens synvinkel. Materialet har en stark verklighetsförankring med tillämpande kunskaper.
  J2000 Affärsjuridik upplaga 4 är framtagen för kursen affärsjuridik enligt Gy 11. Den nya upplagan har, förutom en genomgående uppdatering, även utökats med ett fylligt kapitel om arbetsrätt samt ett avsnitt om rättfilosofi. Till dessa nya avsnitt finns även övningsuppgifter.

  Läs mer
  Pedagogiska tankar
  J2000 Affärsjuridik – – Komponenter
  J2000 Affärsjuridik består av:
  – en kombinerad fakta- och övningsbok
  – en volym med utförliga kommentar och lösningar (inklusive lagrum) till samtliga övningar och uppgifter i boken
  – lärarhandledning innehållande pedagogiska och metodiska undervisningstips, oh-bilder och powerpoint-presentationer, ett flertal rättsfall med övningsuppgifter, extrauppgifter/provuppgifter samt lösningar med mera.
  – Upplägg
  Fakta
  Faktadelarna inleds med små praktikfall och några fundera på-frågor inför läsningen av kapitlet. I anslutning till faktatexten finns förklarande exempel samt verkliga rättsfall som förtydligar och ger ökad praktisk förståelse. Exempel på affärsjuridiska dokument ger ytterligare praktisk koppling.
  I den löpande texten görs också hänvisningar till lagparagrafer. I faktadelarna finns rikligt med marginalord där vanliga juridiska begrepp förklaras.
  I slutet av varje kapitel finns förslag på relevanta hemsidor och lagar samlade under mer info samt en kortfattad sammanfattning av innehållet i kapitlet.
  Insprängda i kapitlen finns också praktiska råd under rubriken ”Att tänka på” och ”Tips från affärsjuristen”. Löpande i texten har dessutom speciella faktarutor lagts in som fördjupar och ger ytterligare information.
  Uppgifter
  Uppgiftsdelarna inleds med rätt/fel-frågor för repetition och diskussion. Därefter följer juridiska frågeställningar som anknyter de väsentliga delarna av kapitlet. Här får eleverna träna att tillämpa och integrera fakta med den praktiska verkligheten. Dessutom finns uppgifter som innebär tolkning och upprättande av juridiska dokument.
  I slutet av uppgiftsdelarna finns ett avsnitt under rubriken ”Problem i företaget” med vanliga frågeställningar för en affärsjurist. Vidare hittar man under rubriken ”Hur skulle du döma?” uppgifter som utgår från autentiska rättsfall, där man kan jämföra sin egen bedömning av fallet med det beslut som en domstol tagit. Slutligen finns under rubriken ”Sök svaret” uppgifter där eleverna tränas i att hitta rätt lag och lagrum.
  Innehåll
  J2000 Affärsjuridik fördelar totalt fjorton kapitel på fyra block i boken:
  Block 1: Verksamhetens juridiska grunder
  1 Avtalsrätt
  2 Affärsavtal och hyresavtal
  3 Köprätt
  4 Associationsrätt
  5 Rättsordning och tvister
  Block 2: Lån och betalningsansvar
  6 Kredit- och panträtt
  7 Utsökningsrätt
  8 Konkursrätt
  9 Skadeståndsrätt
  Block 3: Skydd för marknad och miljö
  10 Immaterialrätt
  11 Marknadsrätt
  12 Ansvar för produkt och miljö
  13 Internationella regler och etik
  Block 4: Arbetsrätt
  14 Regler vid anställning
  Bilaga: Rättsfilosofi – vad är rätt och vad är fel?

  Om författarna
  Jan-Olof Andersson och Cege Ekström är civilekonomer, samhällsvetare och lärare. De har skrivit ett flertal läromedel i ekonomi och juridik. Dan Ogvall är jurist och f.d. chefsrådman. Claes Pettersson är advokat och affärsjurist.
  TAGS:

  Ladda J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter pdf e-bok;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter ladda pdf;

  Ladda ner e-bok J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter mp3;

  E-bok pdf J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter ladda ner e-bok;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter epub;

  Ladda J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter txt e-bok;

  Ladda ner e-bok på svenska J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  Ladda pdf e-bok på svenska J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  Ladda ePUB e-bok J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter ladda MOBI e-bok;

  Ladda ePUB e-bok J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  Ladda DOC e-bok J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter ePub e-bok;

  DOCX e-bok J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  Ladda mobi e-bok J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  Läs nätet J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  Ladda J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter doc e-bok;

  Läs nätet e-bok J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter läs nätet e-bok;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter läs nätet e-bok på svenska;

  Läs nätet bästsäljare J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter mobi;

  Ladda J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter fb2 e-bok;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter txt;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter läs nätet;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter ljudbok;

  Ladda ner J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter ljudbok;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter ljudbok mp3;

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter fb2;

  Kommentera