Hälsopedagogik (PDF.EPUB.TXT) Ladda Ner e-Bok

Hälsopedagogik ladda (läs nätet) ner e-bok (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC.MP3) – ladda ner ljudböcker

Hälsopedagogik

Rune Johansson


E-bok (PDF.TXT.DOC.EPUB.FB2.MP3) – GRATIS!


 • Författare: • Språk:

  Svenska
 • Utgiven:


 • Pris E-Bok:

  Hälsopedagogik.pdf – (KR 0.00);

  Hälsopedagogik.epub – (KR 0.00);

  Hälsopedagogik.txt – (KR 0.00);

  Hälsopedagogik.fb2 – (KR 0.00);

  Hälsopedagogik.doc – (KR 0.00);

  Ljudbok-pris:

  Hälsopedagogik.mp3 – (KR 0.00).


  LADDA NER E-BOK (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC):

 • Hälsopedagogik.pdf
 • Hälsopedagogik.epub
 • Hälsopedagogik.txt
 • Hälsopedagogik.fb2
 • Hälsopedagogik.doc

 • LäS E-BOK NäTET:

 • Hälsopedagogik

 • LADDA NER LJUDBOK (MP3):

 • Hälsopedagogik.mp3


 • Varför har det skett en förskjutning från ett patogent till ett salutogent synsätt på hälsa? Det är en av frågeställningarna som besvaras i boken med att innebörden i ”hälsa” speglas utifrån olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och vuxnas/äldres perspektiv.

  Läs mer
  I läromedelet beskrivs den historiska utvecklingen fram till idag under temat ”Då och nu” av bland annat begreppen hälsa, friskvård och hälsorelaterade levnadsvanor. Ett genomgående perspektiv i den beskrivande och diskuterande texten är yrkesrollen som hälsoinspiratör och pedagog med uppgift att förebygga ohälsa. Varje kapitel har följande innehåll
  Begrepp – här visas på de ord, begrepp och kunskapsområden som är centrala i kapitlet. Dessa ska läsaren tagit till sig efter att ha arbetat med kapitlet. I slutet av kapitlet finns en uppgift som testar detta.
  Lärtext – texten är dels beskrivande, dels visar den på olika teorier, perspektiv och synsätt inom ett och samma ämnesområde. Med jämna mellanrum finns reflektionsuppgifter som har syftet att läsaren ska reflektera över innehållet.
  Repetera, resonera och sök – under rubriken finns uppgifter som är såväl repeterande som fördjupande. De fördjupande uppgifterna innebär att ytterligare information söks på internet. Vissa uppgifter är anpassade för sökning av material med syftet att vara uppdaterad inom ämnesområdet samt för att kunna arbeta utifrån en evidensbaserad praktik.
  Självskattning – varje kapitel avslutas med att läsaren gör en skattning av hur väl hen tagit till sig innehållet i kapitlet.
  Boken är framtagen för gymnasiekursen hälsopedagogik.
  Ur innehållet
  Hälsa och pedagogik
  1. Salutogent förhållningssätt
  2. Hälsa
  3. Hälsopedagogiskt förhållningssätt
  Kommunikation, interaktion och samarbete
  4. Interaktion och kommunikation
  5. ”Mötet” och samarbete
  Hälsa och levnadsvanor
  6. Hur mäts hälsa?
  7. Psykisk, social och kulturell hälsa
  8. Kriser och krishantering
  Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
  9. Barn och unga
  10. Äldres hälsa
  11. Hälsa och funktionsnedsättning
  Folkhälsoarbete, arbete och fritid
  12. Folkhälsoarbete
  13. Arbete och fritid

  Om författarna
  Rune Johansson är chef inom habilitering. Han har lång erfarenhet inom rehabilitering och habilitering, akutsjukvård och kommunal verksamhet.
  Lars Skärgren är pedagog och har arbetat som rektor och utbildningschef inom vuxenutbildning. Han har även arbetat med handledning inom socialtjänst och med personalfortbildningar.
  TAGS:

  Ladda Hälsopedagogik pdf e-bok;

  Hälsopedagogik ladda pdf;

  Ladda ner e-bok Hälsopedagogik;

  Hälsopedagogik mp3;

  E-bok pdf Hälsopedagogik;

  Hälsopedagogik ladda ner e-bok;

  Hälsopedagogik epub;

  Ladda Hälsopedagogik txt e-bok;

  Ladda ner e-bok på svenska Hälsopedagogik;

  Ladda pdf e-bok på svenska Hälsopedagogik;

  Ladda ePUB e-bok Hälsopedagogik;

  Hälsopedagogik ladda MOBI e-bok;

  Ladda ePUB e-bok Hälsopedagogik;

  Ladda DOC e-bok Hälsopedagogik;

  Hälsopedagogik ePub e-bok;

  DOCX e-bok Hälsopedagogik;

  Ladda mobi e-bok Hälsopedagogik;

  Läs nätet Hälsopedagogik;

  Ladda Hälsopedagogik doc e-bok;

  Läs nätet e-bok Hälsopedagogik;

  Hälsopedagogik läs nätet e-bok;

  Hälsopedagogik läs nätet e-bok på svenska;

  Läs nätet bästsäljare Hälsopedagogik;

  Hälsopedagogik mobi;

  Ladda Hälsopedagogik fb2 e-bok;

  Hälsopedagogik txt;

  Hälsopedagogik läs nätet;

  Hälsopedagogik ljudbok;

  Ladda ner Hälsopedagogik ljudbok;

  Hälsopedagogik ljudbok mp3;

  Hälsopedagogik fb2;

  Kommentera