Exposé Samhällskunskap Aktiv (PDF.EPUB.TXT) Ladda Ner e-Bok

Exposé Samhällskunskap Aktiv ladda (läs nätet) ner e-bok (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC.MP3) – ladda ner ljudböcker

Exposé Samhällskunskap Aktiv

Michaela Arlt


E-bok (PDF.TXT.DOC.EPUB.FB2.MP3) – GRATIS!


 • Författare:
 • Språk:

  Svenska
 • Utgiven:


 • Pris E-Bok:

  Exposé Samhällskunskap Aktiv.pdf – (KR 0.00);

  Exposé Samhällskunskap Aktiv.epub – (KR 0.00);

  Exposé Samhällskunskap Aktiv.txt – (KR 0.00);

  Exposé Samhällskunskap Aktiv.fb2 – (KR 0.00);

  Exposé Samhällskunskap Aktiv.doc – (KR 0.00);

  Ljudbok-pris:

  Exposé Samhällskunskap Aktiv.mp3 – (KR 0.00).


  LADDA NER E-BOK (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC):

 • Exposé Samhällskunskap Aktiv.pdf
 • Exposé Samhällskunskap Aktiv.epub
 • Exposé Samhällskunskap Aktiv.txt
 • Exposé Samhällskunskap Aktiv.fb2
 • Exposé Samhällskunskap Aktiv.doc

 • LäS E-BOK NäTET:

 • Exposé Samhällskunskap Aktiv

 • LADDA NER LJUDBOK (MP3):

 • Exposé Samhällskunskap Aktiv.mp3


 • Går på djupet – även med uppgifterna!
  Texterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina respektive områden och vågar gå på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Uppgifterna är analyserande och kännetecknas av progression, reflektion och ställningstagande.

  Läs mer
  Utmärkande drag
  – Utgår från individen
  – Analyserande uppgifter
  – Betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder
  Experter vågar ta ut svängarna
  Journalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. Genom att författarna är experter på sina respektive områden både kan och vågar de gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Texterna utgår från individen för att sluta i det globala.
  Analyserande uppgifter
  För att eleverna verkligen ska kunna tilllämpa sina kunskaper innehåller Exposé en stor mängd analyserande uppgifter. Genom att det finns en stegvis avgränsande progression i texten samtidigt som eleverna får göra ett ställningstagande till olika alternativ blir det möjligt med en djupare analys och reflektion. Eleverna lämnas inte vind för våg. Samtidigt är uppgifterna begränsade till sin utformning så att de är tidsmässigt genomförbara.
  Exposé 1 och 2
  Exposé 1 samt 1 och 2 behandlar innehållet i samhällskunskapskurserna 1b och 2.
  Exposé 1 inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik.
  Exposé 1 har tonvikten på svenska förhållanden, Exposé 2 på internationella förhållanden och ekonomi.
  Fyra utgångspunkter
  Alla ämnesområden behandlas utifrån:
  – Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas?
  – Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter.
  – Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder.
  – Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker.
  Exposé aktiv 1a1
  Exposé aktiv är anpassad för yrkesprogrammens kurs samhällskunskap 1a1.
  Boken vänder sig till dem som vill arbeta aktivt med samhällsfrågor. Därför finns det ett stort antal uppgifter under rubrikerna: Kan du detta?, Tänk efter och diskutera, Ta reda på fakta, Analysera och påverka samt Fältuppgifter.
  Närhet till eleverna
  Exposé aktiv består av två avdelningar: demokratin i samhället respektive arbete och välfärd. Den röda tråden genom hela boken är demokratifrågor. Varje kapitel inleds med en vardaglig situation följt av ett par frågeställningar för att väcka läsarens intresse kring området som ska studeras. Texten är personlig och går från det som ligger nära eleverna till det mer abstrakta.
  Lärarhandledning
  Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbar fil och fungerar för samtliga böcker i serien Exposé.
  Förutom kommentarsmaterial finns ett stort antal uppgifter och övningar av olika slag. Övningarna tränar elevernas olika förmågor såsom faktakunskap, förståelse och ställningstagande och är uppdelade under följande rubriker:
  Fakta och förståelse: Syftar till att underlätta inläsning och ge grundläggande förståelse.
  Diskussion och värdering: Syftar till att ge eleverna möjlighet att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och ta ställning.
  Analys- och jämförelseuppgifter: Syftar till att utifrån fakta analysera och dra slutsatser kring ett ämne.
  Undersök och fördjupa: Syftar till att ge eleverna möjlighet att träna relevanta förmågor och metoder.

  Om författarna
  ”Det är viktigt att lära sig att tänka kritiskt. Fria medier är en förutsättning för det demokratiska samhället men bara för att de är fria innebär det inte att de levererar sanningen. Med hjälp av exempel och resonerande text visar vi på de svårigheter som finns i dagens mediasamhälle.”
  Michaela Arlt, författare och journalist på Sveriges Radio
  Exposé 1, Exposé 1 och 2
  Michaela Arlt, journalist, Sveriges Radio
  Fuat Deniz, sociolog, Örebro universitet
  Kjell Engelbrekt, universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet
  Hanns von Hofer, professor i kriminologi, Stockholms universitet
  Ci Holmgren, journalist, Sveriges Radio
  Fredrika Lagergren, fil.dr i statvetenskap, avdelningsdirektör vid Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen, Göteborgs universitet
  Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet
  Annika Svensson, nationalekonom, Riksbanken
  Henrik Tham, professor i kriminologi, Stockholms universitet
  Uppgifter
  Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
  Börge Ring, lärare vid Södra Latin gymnasium, Stockholm
  Exposé Aktiv
  Anna Andersson, lärare i samhällskunskap
  Jan-Olof Andersson, läromedelsförfattare samt lärare i samhällskunskap och ekonomiska ämnen
  Lärarhandledning
  Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
  Johan Linder, lärare vid Kärrtorps gymnasium, Stockholm
  TAGS:

  Ladda Exposé Samhällskunskap Aktiv pdf e-bok;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv ladda pdf;

  Ladda ner e-bok Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv mp3;

  E-bok pdf Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv ladda ner e-bok;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv epub;

  Ladda Exposé Samhällskunskap Aktiv txt e-bok;

  Ladda ner e-bok på svenska Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Ladda pdf e-bok på svenska Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Ladda ePUB e-bok Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv ladda MOBI e-bok;

  Ladda ePUB e-bok Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Ladda DOC e-bok Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv ePub e-bok;

  DOCX e-bok Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Ladda mobi e-bok Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Läs nätet Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Ladda Exposé Samhällskunskap Aktiv doc e-bok;

  Läs nätet e-bok Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv läs nätet e-bok;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv läs nätet e-bok på svenska;

  Läs nätet bästsäljare Exposé Samhällskunskap Aktiv;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv mobi;

  Ladda Exposé Samhällskunskap Aktiv fb2 e-bok;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv txt;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv läs nätet;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv ljudbok;

  Ladda ner Exposé Samhällskunskap Aktiv ljudbok;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv ljudbok mp3;

  Exposé Samhällskunskap Aktiv fb2;

  Kommentera