Fronesis 22-23 Liberalism (PDF.EPUB.TXT) Ladda Ner e-Bok

Fronesis 22-23 Liberalism ladda (läs nätet) ner e-bok (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC.MP3) – ladda ner ljudböcker

Fronesis 22-23 Liberalism

Michel Foucault


E-bok (PDF.TXT.DOC.EPUB.FB2.MP3) – GRATIS!


 • Författare:
 • Språk:

  Svenska
 • Utgiven:


 • Pris E-Bok:

  Fronesis 22-23 Liberalism.pdf – (KR 0.00);

  Fronesis 22-23 Liberalism.epub – (KR 0.00);

  Fronesis 22-23 Liberalism.txt – (KR 0.00);

  Fronesis 22-23 Liberalism.fb2 – (KR 0.00);

  Fronesis 22-23 Liberalism.doc – (KR 0.00);

  Ljudbok-pris:

  Fronesis 22-23 Liberalism.mp3 – (KR 0.00).


  LADDA NER E-BOK (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC):

 • Fronesis 22-23 Liberalism.pdf
 • Fronesis 22-23 Liberalism.epub
 • Fronesis 22-23 Liberalism.txt
 • Fronesis 22-23 Liberalism.fb2
 • Fronesis 22-23 Liberalism.doc

 • LäS E-BOK NäTET:

 • Fronesis 22-23 Liberalism

 • LADDA NER LJUDBOK (MP3):

 • Fronesis 22-23 Liberalism.mp3


 • Liberalismen förändras. Traditionellt värnade liberalismen den enskildes rätt mot staten eller majoriteten. Friheten att uttrycka sina åsikter sågs som demokratins kärna. Folkpartiet liberalernas nya linje innebär snarare att staten ska övervaka sina medborgare, utdela moraliska pekpinnar och definiera kollektivet »svenskarna«. På global nivå urholkar allt fler liberaldemokratiska stater såväl medborgarnas politiska rättigheter som deras integritetsskydd. I Fronesis nr 22-23 tar vi liberalismens radikala arv i försvar ? mot samtidens liberaler. Vi söker rötterna till och klarlägger konsekvenserna av liberalernas ideologiska förändring.Folkpartiets förändring sedan 70-talet granskas. Fram träder en bild av hur internationell solidaritet har ersatts av nationellt egenintresse och hur den personliga integriteten får allt mindre betydelse genom förslag på övervakning och ökad disciplin. I en text av Michel Foucault ses liberalismen som en »styrningskonst« som syftar till att skapa subjekt för ett liberalt samhälle. Utifrån Foucault jämför idéhistorikern Shamal Kaveh dagens folkpartistiska krav på »språktest« med de diskussioner om medborgarskapets gränser som frisinnade liberaler förde runt det förra sekelskiftet.Sociologen Saskia Sassen diskuterar den »reellt existerande liberalismens« omvandling under senare år i USA och övriga världen. I ett utdrag från hennes nya bok samt i en specialgjord intervju pekar hon på hur makten i de liberaldemokratiska staterna förflyttas från öppna parlamentsdiskussioner till verkställande instanser utan insyn. I kombination med ökad övervakning av medborgarna hotar detta den för liberalismen grundläggande åtskillnaden privat?offentligt. Samhällsteoretikern Wendy Brown talar om nyliberalism och nykonservatism i USA.Numret handlar även om möjligheterna till en annan liberalism än den som dominerar politiken idag. Utgångspunkten är den liberalism som den amerikanske filosofen John Dewey formulerade under 1900-talets första hälft. I texter av Dewey och den samtida liberala filosofen Richard Rorty introduceras en liberalism som ställer frågor och utvecklar demokratin istället för att bara konservativt bevara den politiska ordningen.Innehåll i Fronesis nr 22-23 (296 sidor):Magnus Wennerhag och Olav Unsgaard: Liberalism i krisLena Halldenius: Frihet, värdegrund och ideologisk positioneringMartin Karlsson: Folkparti i förändringÅsa Persson: Folkpartiet ? rättspolitiskt liberaltJakob Kihlberg: Liberalismen är en naturalismMichel Foucault: Biopolitikens födelseShamal Kaveh: Medborgarskapets janusansikteLeila Brännström och Hanna Pettersson: »De reellt existerande liberaldemokratierna«Wendy Brown: Nyliberalismen och den liberala demokratins fallSaskia Sassen: Hur makten omfördelades inom den amerikanska statenIntervju med Saskia Sassen: Avnationaliserade stater och globala konstellationer Ladda ner texten som pdf-fil härPamela Fisher: Abortfrågan i det postkommuniska TysklandSofie Tornhill: Universalismens brytpunkter ? mellan det lika och det olikaGayatri Chakravorty Spivak: Kom ihåg gränserna: Skillnad, identitet och praktikJudith Squires: Mångfald ? jämlikhets- eller företagsstrategi?William Connolly: Liberalism och skillnadJohan Lindgren och Karl Palmås: En pragmatistisk liberalismJohn Dewey: Liberalismens framtidNoortje Marres: Offentligheten uppstår genom sakfrågor: En ofta glömd nyckelpoäng i Lippmann-DeweydebattenRichard Rorty: Moralisk identitet och privat autonomi: Fallet FoucaultRichard Rorty: Habermas, Derrida och filosofins funktioner


  TAGS:

  Ladda Fronesis 22-23 Liberalism pdf e-bok;

  Fronesis 22-23 Liberalism ladda pdf;

  Ladda ner e-bok Fronesis 22-23 Liberalism;

  Fronesis 22-23 Liberalism mp3;

  E-bok pdf Fronesis 22-23 Liberalism;

  Fronesis 22-23 Liberalism ladda ner e-bok;

  Fronesis 22-23 Liberalism epub;

  Ladda Fronesis 22-23 Liberalism txt e-bok;

  Ladda ner e-bok på svenska Fronesis 22-23 Liberalism;

  Ladda pdf e-bok på svenska Fronesis 22-23 Liberalism;

  Ladda ePUB e-bok Fronesis 22-23 Liberalism;

  Fronesis 22-23 Liberalism ladda MOBI e-bok;

  Ladda ePUB e-bok Fronesis 22-23 Liberalism;

  Ladda DOC e-bok Fronesis 22-23 Liberalism;

  Fronesis 22-23 Liberalism ePub e-bok;

  DOCX e-bok Fronesis 22-23 Liberalism;

  Ladda mobi e-bok Fronesis 22-23 Liberalism;

  Läs nätet Fronesis 22-23 Liberalism;

  Ladda Fronesis 22-23 Liberalism doc e-bok;

  Läs nätet e-bok Fronesis 22-23 Liberalism;

  Fronesis 22-23 Liberalism läs nätet e-bok;

  Fronesis 22-23 Liberalism läs nätet e-bok på svenska;

  Läs nätet bästsäljare Fronesis 22-23 Liberalism;

  Fronesis 22-23 Liberalism mobi;

  Ladda Fronesis 22-23 Liberalism fb2 e-bok;

  Fronesis 22-23 Liberalism txt;

  Fronesis 22-23 Liberalism läs nätet;

  Fronesis 22-23 Liberalism ljudbok;

  Ladda ner Fronesis 22-23 Liberalism ljudbok;

  Fronesis 22-23 Liberalism ljudbok mp3;

  Fronesis 22-23 Liberalism fb2;

  Kommentera